Candida-test

Hvordan fungerer en Candida-test?

Når man tager blodprøver for Candida, undersøger man enten for antistoffer rettet imod Candida eller for Candida-immunkomplekser. Immunkomplekserne er en kombination af antigener, f.eks. fragmenter af døde candidaceller, der er nået ud i blodet, og diverse antistoffer rettet specifikt imod disse. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en overvækst af Candida, hvis man finder Candida-immunkomplekser i en blodprøve.

Man kan også undersøge, om der findes Candida-antistoffer blandt immunglobinerne A, G, og M. Immunglobulin A (IgA) udskilles i slimhinderne, så hvis man finder IgA rettet mod Candida, er det tegn på en slimhindeinfektion, f.eks. i mund eller i tarme. Immunglobulin M (IgM) produceres under aktive infektioner, og det er et klart tegn på overvækst eller infektion, hvis man finder IgM rettet imod Candida.

Ved længerevarende infektioner, vil kroppen også begynde at producere immunglobulin G (IgG) rettet imod Candida. I modsætning til IgM, bliver kroppen ved med at producere IgG selv efter infektionen er ophørt. Dermed kan fundet af IgG rettet imod Candida være et tegn på tidligere infektioner med eller overvækst af Candida. Sammen med IgM tyder det på en længerevarende infektion eller overvækst i mavetarmsystemet.

Genarrayt Diagnostic Laboratory

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 Kbh Ø

+45 22920009